Publicerad: 27.8.2021

Persontrafiken på Finlands järnvägar minskade år 2020

År 2020 gjordes 59,5 miljoner resor inom persontrafiken på Finlands järnvägar och 38,4 miljoner ton gods transporterades. Antalet resor inom persontrafiken minskade med 36 procent medan den transporterade godsmängden var oförändrad jämfört med året innan.

Antal resor i fjärrtrafiken och i närtrafiken åren 2009–2020

Antal resor i fjärrtrafiken och i närtrafiken åren 2009–2020

Källa: Järnvägsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ville Keränen 029 551 3609, Sami Lahtinen 029 551 3207, Matti Kokkonen 029 551 3770, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (109,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 27.8.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Järnvägsstatistik [e-publikation].
ISSN=2670-3343. 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtie/2020/rtie_2020_2021-08-27_tie_001_sv.html