Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Finansräkenskaper 2021, 1:a kvartalet

Finansräkenskaper 2010, 4:e kvartalet

2010
4:e kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer