Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.4.2011

Hushållens finansiella nettotillgångar 105 miljarder euro i slutet av år 2010

Hushållens finansiella nettotillgångar ökade i slutet av år 2010 till 105,2 miljarder euro. Med finansiella nettotillgångar avses skillnaden mellan finansiella tillgångar och skulder. I slutet av sista kvartalet 2010 var hushållens finansiella nettotillgångar 5,2 procent större än i slutet av tredje kvartalet och 10,5 procent större än året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över finansräkenskaper.

Förändring av hushållens finansiella nettotillgångar från föregående kvartal

Förändring av hushållens finansiella nettotillgångar från föregående kvartal

Värdet av hushållens finansiella tillgångar var 218,2 miljarder euro i slutet av år 2010. De finansiella tillgångarna var 2,9 procent större än i slutet av föregående kvartal och 8,1 procent större än året innan. Ökningen av hushållens finansiella tillgångar berodde både på deras nettoplaceringar och kapitalvinster. Hushållens nettoplaceringar uppgick under fjärde kvartalet till 2,7 miljarder euro och kapitalvinsterna till 3,5 miljarder euro.

Hushållen föredrog under sista kvartalet att placera i insättningar, i vilka de placerade 1,7 miljarder euro netto. Omkring hälften av denna summa hänförde sig till avistadepositioner och hälften till övriga depositioner. Hushållens nettoplaceringar i noterade aktier har länge varit positiva, men under sista kvartalet drog hushållen sina pengar ur noterade aktier till ett värde av 0,3 miljarder euro.

Förutom tillgångarna ökade också hushållens skulder under sista kvartalet 2010. I slutet av året uppgick hushållens låneskulder till 104,3 miljarder euro, vilket var 1,3 procent mer än i slutet av september och 6,1 procent mer än året innan. Hushållens låneskulder omfattar inte andelar av bostadsbolagslån, som i årsstatistiken räknas till hushållens lån.

Företagen minskade sin skuldfinansiering under sista kvartalet. Med skuldfinansiering avses låneskulder och finansiering i form av skuldpapper sammanlagt. Under sista kvartalet översteg återbetalningarna av företagslån lånelyften med 4,5 miljarder euro. Också företagens skulder i form av skuldpapper minskade. I slutet av året uppgick företagens lån till totalt 161,6 miljarder euro och skulder i form av skuldpapper till 27,8 miljarder euro. Under sista kvartalet skaffade företagen dock mer finansiering i form av eget kapital för 1,6 miljarder euro netto.


Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Saara Roine (09) 1734 3325, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (236,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 29.4.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 4:e kvartalet 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2010/04/rtp_2010_04_2011-04-29_tie_001_sv.html