Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Finansiella skulder för icke-financiella företag, milj. EUR

Instrument År/Kvartal
2010/I 2010/II 2010/III 2010/IV 2011/I
Finansobjekt totalt 506 400 493 974 509 130 521 679 522 951
Penningmarknadsinstrument 4 493 4 743 4 881 4 214 4 645
Masskuldebrevslån 22 766 23 343 23 958 23 657 23 107
Finansiella derivat 4 873 5 552 4 197 3 784 3 306
Lån 159 109 164 649 165 128 161 148 161 922
Noterade aktier 134 925 114 300 129 775 142 269 137 907
Icke noterade aktier och andra ägarandelar 129 999 129 055 129 981 134 559 135 307
Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter 50 235 52 332 51 210 52 048 56 757
Finansiella nettotillgångar -216 883 -200 441 -211 663 -225 434 -227 331

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Peter Parkkonen (09) 1734 2571, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 29.7.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 1:a kvartalet 2011, Tabellbilaga 1. Finansiella skulder för icke-financiella företag, milj. EUR . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2011/01/rtp_2011_01_2011-07-29_tau_001_sv.html