Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Hushållens nettoanskaffning av finansiella tillgångar, milj.EUR

Instrument År
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Finansobjekt totalt 3 521 6 009 7 149 9 116 8 501 6 766 4 473 7 541 5 506 5 377
Sedlar och mynt 110 229 296 523 51 499 299 419 40 796
Överförbar inlåning 822 2 779 2 137 2 176 359 784 2 403 9 695 1 463 1 401
Övrig inlåning 53 -79 -322 2 927 1 288 5 619 5 176 -8 664 2 329 3 391
Masskuldebrevslån 133 -682 785 385 1 404 -673 665 505 1 062 45
Lån 55 104 51 145 275 -903 174 -225 0 0
Noterade aktier 630 80 242 -398 10 -1 123 -93 2 276 654 579
Icke noterade aktier -227 727 113 -1 887 -572 -985 -1 199 -1 006 -1 482 -933
Fondandelar 564 1 305 1 497 2 877 3 862 786 -4 334 2 364 287 -1 147
Försäkringstekniska reserver 1 555 2 264 2 090 3 108 1 649 2 061 1 404 1 627 1 211 1 146
Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter -174 -718 260 -740 175 701 -22 549 -57 99

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Saara Roine 09 1734 3325, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 12.7.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2011, Tabellbilaga 3. Hushållens nettoanskaffning av finansiella tillgångar, milj.EUR . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2011/rtp_2011_2012-07-12_tau_003_sv.html