Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Finansiella skulder för icke-financiella företag, milj. EUR

Instrument År/Kvartal
2012/I 2012/II 2012/III 2012/IV 2013/I 2013/II 2013/III 2013/IV 2014/I
Finansobjekt totalt 513 819 500 049 501 592 509 163 511 518 513 683 529 155 532 689 530 925
Penningmarknadsinstrument 5 616 6 116 5 835 4 927 4 250 5 935 5 864 4 824 6 077
Masskuldebrevslån 23 438 23 623 24 590 26 183 28 096 27 887 29 493 29 649 27 935
Finansiella derivat 5 665 6 683 6 479 5 117 3 897 4 965 4 339 3 682 3 688
Lån 173 408 172 532 171 572 171 724 173 021 173 701 171 177 167 661 166 383
Noterade aktier 107 089 92 021 96 257 102 534 104 367 101 720 120 860 127 403 126 153
Icke noterade aktier och andra ägarandelar 145 642 145 929 144 386 146 584 147 358 149 237 149 837 151 382 152 746
Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter 52 961 53 145 52 473 52 094 50 529 50 238 47 585 48 088 47 943
Finansiella nettotillgångar -196 120 -182 801 -180 074 -182 682 -188 118 -192 517 -206 277 -209 267 -207 520

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Saara Roine 029 551 2922, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 30.6.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 1:a kvartalet 2014, Tabellbilaga 1. Finansiella skulder för icke-financiella företag, milj. EUR . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2014/01/rtp_2014_01_2014-06-30_tau_001_sv.html