Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 23.12.2014

Hushållens finansiella nettotillgångar minskade under tredje kvartalet 2014

Hushållens finansiella nettotillgångar minskade under tredje kvartalet 2014 med en procent jämfört med föregående kvartal. Detta berodde på att hushållens finansiella tillgångar var nästan oförändrade samtidigt som skulderna fortsatte öka. Med finansiella nettotillgångar avses skillnaden mellan finansiella tillgångar och skulder. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över finansräkenskaperna.

Förändring av hushållens finansiella nettotillgångar från föregående kvartal

Förändring av hushållens finansiella nettotillgångar från föregående kvartal

I slutet av tredje kvartalet uppgick hushållens finansiella tillgångar till totalt 262,6 miljarder euro och skulder till 141,2 miljarder euro. Under kvartalet var de finansiella tillgångarna nästan oförändrade, men skulderna ökade med 1,1 miljarder. Till följd av dessa förändringar minskade hushållens finansiella nettotillgångar och de uppgick till 121,4 miljarder euro i slutet av kvartalet.

Under tredje kvartalet 2014 var hushållens nettoinvesteringar totalt 0,1 miljarder. Hushållen drog dock sina pengar ur insättningar och investerade dem i fonder och försäkringar. Fonderna har varit populära redan under en längre tid, eftersom hushållens nettoplaceringar i placeringsfondandelar varit positiva redan nio kvartal i följd.

Både hushållens låneskulder och disponibla inkomster ökade under tredje kvartalet. Till följd av dessa förändringar steg hushållens skuldsättningsgrad till 122,2 procent. Hushållens skuldsättningsgrad beräknas genom att hushållens låneskulder i slutet av kvartalet sätts i relation till den sammanlagda disponibla inkomsten under föregående fyra kvartal. Tidsserien för hushållens låneskuld reviderades och till följd av detta steg skuldsättningsgraden för hela tidsserien och varierade mellan 0,8 och 1,5 procentenheter.

Företagens skuldfinansiering ökade under tredje kvartalet med 2,9 miljarder. Företagens låneskulder uppgick till 169,6 miljarder och skulden i form av skuldebrev till 36,7 miljarder. Med skuldfinansiering avses summan av låneskulder och finansiering i form av skuldebrev.


Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Saara Roine 029 551 2922, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (261,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 23.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 3:e kvartalet 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2014/03/rtp_2014_03_2014-12-23_tie_001_sv.html