Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Finansiella tillgångar för icke-finansiella företag, milj. EUR

Instrument År
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
AF0 Finansobjekt totalt 224 824 245 359 272 826 296 831 282 587 313 518 319 870 328 017 327 741 327 066
AF2 Sedlar, mynt och inlåning 16 079 17 546 21 897 24 713 24 029 26 213 25 466 27 949 28 374 31 279
AF31 Penningmarknadsinstrument 3 435 3 074 2 603 2 859 3 985 2 473 1 457 617 785 1 828
AF32 Masskuldebrevslån 2 586 1 218 637 756 755 2 205 1 731 2 745 3 285 2 775
AF4 Lån 67 131 67 598 75 126 84 600 72 793 78 085 81 416 87 499 93 705 78 330
AF511 Noterade aktier 9 065 9 760 9 598 5 732 9 604 10 725 8 231 8 913 9 714 10 583
AF512 Icke noterade aktier 70 975 80 849 90 105 104 198 104 898 120 790 119 706 125 232 116 295 121 619
AF519 Andra ägarandelar 560 848 820 832 907 1 919 1 230 954 2 073 2 376
AF52 Fondandelar 5 612 7 062 6 997 3 422 3 924 4 609 4 006 4 206 4 840 5 844
AF6 Försäkring, pension och standardiserade garantier 2 474 2 632 2 765 2 818 2 787 2 829 3 019 3 093 3 006 3 462
AF7 Finansiella derivat och anställningsoption 2 142 2 527 3 777 6 341 4 142 3 858 5 819 5 931 2 418 6 006
AF8 Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter 44 765 52 245 58 501 60 560 54 763 59 812 67 789 60 878 63 246 62 964

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Peter Parkkonen 029 551 2571, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ställföreträdare till ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 9.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2014, Tabellbilaga 5. Finansiella tillgångar för icke-finansiella företag, milj. EUR . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2014/rtp_2014_2015-07-09_tau_005_sv.html