Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Finansiella skulder för icke-financiella företag, utom bostadssamfund, miljoner euro

Instrument Kvartal
2016/I 2016/II 2016/III 2016/IV 2017/I 2017/II 2017/III 2017/IV 2018/I
Skulder totalt 624 649 622 576 633 855 635 734 655 520 661 447 675 516 653 307 672 900
Penningmarknadsinstrument 5 334 4 962 4 481 3 424 4 098 4 730 4 716 3 739 4 548
Masskuldebrevslån 33 026 32 177 31 903 31 651 28 005 28 022 27 041 26 084 25 439
Lån 208 399 204 975 201 541 198 570 209 978 205 224 206 213 206 469 209 255
Noterade aktier 149 953 151 205 164 743 169 714 174 876 185 249 197 654 177 644 189 142
Onoterade aktier och andra ägarandelar 166 306 166 442 168 298 172 052 180 379 180 099 181 873 182 140 184 655
Finansiella derivat 5 568 6 067 6 193 5 186 1 486 1 508 1 418 1 470 1 571
Övriga skulder 56 063 56 748 56 696 55 137 56 698 56 615 56 601 55 761 58 290
Finansiella nettotillgångar -241 174 -243 050 -254 882 -248 965 -259 413 -266 241 -275 255 -255 032 -267 207

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Henna Laasonen 029 551 3303, Peter Parkkonen 029 551 2571, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 28.6.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 1:a kvartalet 2018, Tabellbilaga 1. Finansiella skulder för icke-financiella företag, utom bostadssamfund, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2018/01/rtp_2018_01_2018-06-28_tau_001_sv.html