Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Finansiella skulder för icke-financiella företag, utom bostadssamfund, miljoner euro

Instrument Kvartal
2016/II 2016/III 2016/IV 2017/I 2017/II 2017/III 2017/IV 2018/I 2018/II
Skulder totalt 622 467 635 605 640 528 645 381 662 653 678 568 675 922 687 251 703 009
Penningmarknadsinstrument 4 922 4 441 3 376 4 051 4 690 4 643 3 664 4 468 5 302
Masskuldebrevslån 27 168 27 409 28 242 26 630 26 515 27 275 26 453 25 799 26 349
Lån 204 643 201 036 197 432 200 815 204 198 207 580 210 986 214 977 217 925
Noterade aktier 151 931 165 622 170 661 174 900 185 246 192 126 184 174 187 890 198 827
Onoterade aktier och andra ägarandelar 171 427 174 574 179 443 180 555 182 681 186 979 189 512 190 717 191 687
Finansiella derivat 6 274 6 400 5 327 1 486 1 508 1 418 1 472 1 575 1 724
Övriga skulder 56 102 56 123 56 047 56 944 57 815 58 547 59 661 61 825 61 195
Finansiella nettotillgångar -240 772 -259 700 -258 774 -261 406 -273 813 -282 157 -273 132 -282 491 -300 783

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Henna Laasonen 029 551 3303, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 28.9.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2:a kvartalet 2018, Tabellbilaga 1. Finansiella skulder för icke-financiella företag, utom bostadssamfund, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2018/02/rtp_2018_02_2018-09-28_tau_001_sv.html