Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Finansiella skulder för icke-financiella företag, utom bostadssamfund, miljoner euro

Instrument Kvartal
2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4
Skulder totalt 723 591 702 957 732 776 727 441 734 544 740 809 708 827 740 497 762 664 789 583
Penningmarknadsinstrument 5 178 4 014 5 058 5 315 5 245 3 593 5 695 4 921 4 144 3 205
Masskuldebrevslån 26 535 26 375 28 681 27 037 27 741 27 688 27 317 29 773 29 122 30 239
Lån 224 877 226 404 226 461 226 697 226 996 225 877 230 197 232 660 234 336 232 521
Noterade aktier 200 821 169 472 193 837 191 454 192 026 199 099 159 835 187 196 208 962 233 198
Onoterade aktier och andra ägarandelar 202 404 205 326 204 635 203 643 206 922 211 062 213 199 213 367 215 241 217 476
Finansiella derivat 1 375 1 925 2 055 2 197 2 842 2 024 2 605 2 325 2 455 2 620
Övriga skulder 62 401 69 441 72 049 71 098 72 772 71 466 69 979 70 255 68 404 70 324
Finansiella nettotillgångar -288 726 -257 813 -275 913 -274 579 -266 666 -268 346 -237 406 -265 271 -284 646 -306 266

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jose Lahtinen 029 551 3776, Niklas Elfving 029 551 3411, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 26.3.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 4:e kvartalet 2020, Tabellbilaga 1. Finansiella skulder för icke-financiella företag, utom bostadssamfund, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2020/04/rtp_2020_04_2021-03-26_tau_001_sv.html