Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Hushållens finansiella skulder, milj. EUR

Instrument År
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Skulder totalt 125 146 130 019 134 179 135 761 141 691 150 779 161 155 174 049 182 965 193 043
Lån 114 440 120 175 123 335 127 230 131 762 137 350 143 710 150 260 155 851 162 517
Övriga skulder 10 706 9 844 10 844 8 531 9 929 13 429 17 445 23 789 27 114 30 526

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Ristimäki 029 551 2324, Roope Rahikka 029 551 3338, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 24.9.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2020, Tabellbilaga 2. Hushållens finansiella skulder, milj. EUR . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2020/rtp_2020_2021-09-24_tau_002_sv.html