Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Sektorräkenskaper kvartalsvis 2020, 4:e kvartalet

Tabellbilaga 1. Viktiga nyckeltal i sektorräkenskaperna (icke-säsongrensade tidsserier)

  Icke-finansiella företagens (S11) vinstkvot, % Icke-finansiella företagens (S11) investeringskvot, % Hushållens (S14) sparkvot, % Hushållens (S14) investeringskvot, % Hushållens (S14) skuldsättningsgrad, %
2011Q1 26,1 25,2 0,0 11,8 110,8
2011Q2 28,4 26,7 6,5 12,2 111,3
2011Q3 22,7 28,8 -1,0 15,6 112,1
2011Q4 34,8 28,7 0,9 13,0 112,3
2012Q1 22,3 27,8 -6,8 12,2 113,0
2012Q2 23,8 28,1 9,1 12,6 114,0
2012Q3 20,0 30,2 0,6 15,3 114,5
2012Q4 32,0 28,6 -0,4 12,4 114,9
2013Q1 20,4 27,1 -1,5 11,4 114,8
2013Q2 24,3 26,4 6,6 12,2 114,9
2013Q3 21,6 26,3 -0,4 14,5 115,3
2013Q4 32,8 27,0 0,3 11,6 115,1
2014Q1 20,6 24,7 -4,4 10,9 116,1
2014Q2 24,1 26,0 5,7 11,9 117,0
2014Q3 22,7 27,3 -0,7 13,7 117,6
2014Q4 32,8 26,8 0,7 10,6 117,5
2015Q1 22,0 25,4 -3,6 10,3 117,4
2015Q2 26,0 26,4 5,1 11,5 118,2
2015Q3 23,7 28,2 -1,2 12,9 118,9
2015Q4 34,0 28,0 -1,0 10,8 119,7
2016Q1 22,6 27,5 -2,5 10,3 119,5
2016Q2 27,5 27,4 3,6 13,3 121,0
2016Q3 23,9 26,4 -3,3 16,0 122,3
2016Q4 34,6 30,0 -1,5 10,6 122,4
2017Q1 27,3 25,6 -2,9 11,5 122,9
2017Q2 30,6 27,4 5,0 13,4 123,6
2017Q3 28,6 29,8 -0,8 14,9 124,3
2017Q4 37,7 28,4 -4,1 12,8 125,4
2018Q1 27,1 26,7 -1,9 12,5 125,6
2018Q2 29,8 28,7 3,3 14,0 126,6
2018Q3 27,4 29,9 -1,8 15,6 127,7
2018Q4 36,0 29,5 -1,4 13,0 127,0
2019Q1 27,3 25,8 -2,0 13,2 127,7
2019Q2 30,6 27,4 6,5 14,2 127,9
2019Q3 28,3 29,2 3,1 14,4 126,7
2019Q4 36,2 27,8 -6,8 13,9 129,1
2020Q1 26,1 26,8 2,0 12,8 129,2
2020Q2 34,0 27,8 15,5 14,5 130,3
2020Q3 28,7 27,8 8,1 14,0 131,0

Källa: Sektorräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Katri Soinne 029 551 2778, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 18.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sektorräkenskaper kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2243-4984. 3:e kvartalet 2020, Tabellbilaga 1. Viktiga nyckeltal i sektorräkenskaperna (icke-säsongrensade tidsserier) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sekn/2020/03/sekn_2020_03_2020-12-18_tau_001_sv.html