Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.1.2018

Nyutexaminerade hade lättare att få arbete än året innan

Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik hade nyutexaminerade lättare att få arbete år 2016 än året innan. Sysselsättningen började öka något efter att ha minskat under fyra år. Sextiofem procent av dem som slutfört yrkesutbildning på andra stadiet och 83 procent av dem som avlagt yrkeshögskoleexamen och högre högskoleexamen var sysselsatta ett år efter utexamineringen. Av dem som avlagt doktorsexamen var 82 procent sysselsatta.


Källa: Utbildning 2018. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Loukkola 029 551 3678, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 25.1.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Placering efter utbildning [e-publikation].
ISSN=1798-9450. 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sijk/2016/sijk_2016_2018-01-25_tie_001_sv.html