Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Basåret för omsättningsestimat för storföretag byts ut

Inom omsättningsestimat för storföretag övergår man till att använda basåret 2015=100 fr.o.m. uppgifterna för januari 2018. Uppgifterna publiceras för första gången med det nya basåret 28.2.2018.

I samband med bytet av basår har indexen omräknats från början av år 2015. I detta sammanhang kan materialet ha reviderats och bl.a. de senaste förändringarna i klassificeringsuppgifterna har beaktats. Effekterna är kvalitativa och märks som en precisering av uppgifterna. Ändringarna är dock inte betydande och de påverkar inte tolkningen av tidsserierna eller konjunkturbilden. Publicerade databastabeller med det gamla basåret (2010=100) kommer inte längre att uppdateras.

Tidsserierna som producerats med nytt basår kommer att publiceras i databastabeller som till strukturen har förnyats. I fortsättningen bildas tabellerna efter tidsvariabel, dvs. uppgifterna på månads-, kvartals-, halvårs- och årsnivå finns i egna databastabeller. Samtidigt har underliggande metadata ändrats. Förnyandet av strukturen möjliggör ännu bättre än tidigare maskinläsning av uppgifter och till exempel sparande av tabelluttag och figurer som uppdateras automatiskt samt uttag av nyckeltal.


Senast uppdaterad 21.2.2018

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Omsättningsestimat för storföretag [e-publikation].
ISSN=2342-0715. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/slv/slv_2018-02-21_uut_001_sv.html