Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 5.2.2014

Kryssningar till Estland och Sverige populära bland finländare under september-december 2013

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter gjorde finländarna under slutet av år 2013 lika många resor med avgiftsbelagd inkvartering i Finland och utrikesresor med övernattning i destinationslandet som året innan. Däremot ökade kryssningarna till Sverige med övernattning ombord och dagskryssningarna till Estland med 17 och 16 procent från motsvarande tidpunkt året innan. Resorna till Kanarieöarna ökade med drygt 5 procent.

Finländarnas fritidsresor, ackumulerat antal per månad 2010–2013*

Finländarnas fritidsresor, ackumulerat antal per månad 2010–2013*

Under september-december 2013 gjordes över 12 miljoner resor av finländare i åldern 15–84 år, när man räknar med alla fritidsresor samt tjänste- och konferensresor i Finland och utomlands. Utöver resor med övernattning omfattade antalet resor också dagsresor till utlandet.

Fritidsresorna med inhemska övernattningar uppgick till omkring 7,7 miljoner under september–december. Av dessa var 6 miljoner resor med gratis inkvartering. Antalet resor med övernattning i avgiftsbelagd inkvartering uppgick till 1,7 miljoner och de mest populära resmålen fanns i Nyland, Birkaland och Lappland. Under september–december statistikfördes 0,2 procent fler resor med avgiftsbelagd inkvartering jämfört med motsvarande period året innan.

September var den populäraste resemånaden för inrikes resor under slutet av året. Då gjordes drygt en halv miljon resor med avgiftsbelagd inkvartering.

Under september–december gjordes 2,5 miljoner fritidsresor till utlandet, som omfattade resor med övernattning i destinationslandet, kryssningar och dagsresor.

Våra grannländer Estland och Sverige lockar finländska fritidsresenärer oberoende av årstid. Under slutet av året gick 813 000 resor till Estland, vilket är 8 procent fler än året innan. Av dessa resor var något under 60 procent resor med övernattning i destinationslandet, en fjärdedel var dagskryssningar och en femtedel var kryssningar med övernattning ombord. December var periodens mest populära månad vid resor till Estland.

Under höstmånaderna gjordes 560 000 fritidsresor till Sverige, vilket är 10 procent fler än under motsvarande period året innan. Av dessa resor var mer än hälften kryssningar med enbart övernattningar ombord och drygt en tredjedel resor med övernattningar i land. Var tionde resa var en dagsresa. Under slutet av året var oktober den populäraste månaden vid resor till Sverige.

Spanien är år efter år en av finländarnas populäraste resmål också under höstmånaderna och resorna dit var 6,6 procent fler än under motsvarande period året innan. Av resorna till Spanien gick 125 000 till Kanarieöarna och 105 000 till spanska fastlandet och Balearerna. December var den populäraste resmånaden till både Kanarieöarna och spanska fastlandet.

Resorna till Turkiet uppgick till 95 000, vilket var 32 procent fler än året innan. Antalet fritidsresor till Ryssland med övernattning uppgick till 92 000, dvs. 20 procent färre än under höstperioden året innan.

När man bara ser till fritidsresor med övernattning i destinationslandet, gjordes lika många resor som under september–december året innan, dvs. 1,8 miljoner. Oktober var den resemånad som var något populärare än de andra månaderna när det gäller dessa resor. Då gjordes 488 000 utrikes resor med övernattning i destinationslandet.

Utöver fritidsresor gjordes 1,4 miljoner inhemska tjänste- och konferensresor. Tjänste- och konferensresorna till utlandet uppgick till 0,7 miljoner (inkl. resor med övernattning i destinationslandet, kryssningar och dagsresor). Tjänsteresorna inom landet minskade med 6 procent, men antalet tjänsteresor till utlandet var på samma nivå som året innan.

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om finländarnas resor, för vilken totalt 5 566 finländare i åldern 15–84 år intervjuades i oktober, november och december 2013 samt i januari 2014. Fram till år 2011 samlades uppgifterna in från 15–74-åringar.


Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 09 1734 2243, Mervi Härkönen 09 1734 3254, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (277,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 5.2.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. Höst (1.9.-31.12.2013) 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2013/15/smat_2013_15_2014-02-05_tie_001_sv.html