Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Inrikes fritidsresor efter landskap under januari-april 2016*

Destination Resor med avgiftsbelagd inkvartering Resor med gratis inkvartering Inrikes fritidsresor totalt
Resor 1-4/2016* Resor 1-4/2016* Resor 1-4/2016*
1 000 resor Andel, % 1 000 resor Andel, % 1 000 resor    Andel, %
Resor totalt 1 770 100 5 079 100 6 848 100
Nyland 314 18 798 16 1 112 16
Egentliga Finland 118 7 385 8 502 7
Satakunta .. .. 201 4 223 3
Egentliga Tavastland 53 3 179 4 232 3
Birkaland 189 11 550 11 738 11
Päijänne-Tavastland .. .. 193 4 228 3
Kymmenedalen .. .. 159 3 167 2
Södra Karelen 61 3 156 3 217 3
Södra Savolax .. .. 234 5 261 4
Norra Savolax 146 8 350 7 495 7
Norra Karelen 57 3 194 4 252 4
Mellersta Finland 115 6 319 6 434 6
Södra Österbotten 61 3 200 4 261 4
Österbotten .. .. 113 2 147 2
Mellersta Österbotten .. .. 60 1 66 1
Norra Österbotten 239 14 518 10 757 11
Kajanaland 60 3 108 2 167 2
Lappland 213 12 353 7 565 8
Åland .. .. .. .. .. ..
Symboler: [..] uppgift inte tillgänglig, altför osäker för att anges eller sekretessbelagd, [*] preliminära uppgifter.
På grund av avrundning stämmer summorna inte alltid överens.
Sedan år 2012 är siffrorna inte jämförbara med siffrorna för tidigare år på grund av en ändring i datainsamlingsmetoden.

Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 029 551 2243, Teemu Okkonen 029 551 2634, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 8.6.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. Vår (1.1.-30.4) 2016, Tabellbilaga 2. Inrikes fritidsresor efter landskap under januari-april 2016* . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2016/13/smat_2016_13_2016-06-08_tau_002_sv.html