Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Värdepappersföretag 2017, 3:e kvartalet

2017
3:e kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2017/03/index_sv.html