Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Den tryckta publikationen Monetära finansinstitut läggs ned

Den tryckta publikationen Monetära finansinstitut läggs ned efter att publikationen Monetära finansinstitut 2008 utkommit. Nedläggningen gäller både den mer omfattande årspublikationen och de mer kortfattade kvartalspublikationerna. I fortsättningen finns uppgifterna i statistiken Kreditinstitutens bokslut och statistiken Värdepappersföretag tillgängliga på webbsidorna http://www.stat.fi/til/llai/index.html och http://www.stat.fi/til/spy/index.html, samt i Statistikcentralens avgiftsfria statistikdatabas StatFin på adressen http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__rah__llai/?tablelist=true och http://pxweb2.stat.fi/Database/StatFin/rah/spy/spy_fi.asp. På webbsidorna publiceras statistiköversikten, figurer och mindre tabeller. I StatFin finns mer omfattande tabeller tillgängliga.


Senast uppdaterad 1.6.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/spy_2009-06-01_uut_001_sv.html