Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Finländska dotterbolag utomlands efter landgrupp år 2009

  Antal anställda 1) Arbetskraftskostnader (miljoner euro) Investeringar (miljoner euro) 2) Omsättning (miljoner euro) Antal bolag
Gamla EU-länder (EU-15) exkl. Finland 199 080 11 383,1 1 587,5 71 975,5 1 744
Nya EU-länder (EU-27 exkl. EU-15) 106 250 1 497,2 414,6 20 713,8 1 207
Europa utanför EU 82 220 2 138,7 602,3 17 527,4 839
Asien och Oceanien 109 830 1 742,1 888,9 35 299,7 595
Nordamerika 36 650 2 599,0 195,4 12 775,5 273
Central- och Sydamerika 27 750 602,0 47,8 4 454,4 176
Afrika 4 560 124,8 22,5 894,0 55
Alla landgrupper totalt 566 350 20 087,0 3 759,0 163 640,3 4 889
1) Årsmedelvärde
2) Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mari Rantanen (09) 1734 2451, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 9.6.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2009, Tabellbilaga 1. Finländska dotterbolag utomlands efter landgrupp år 2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2009/stu_2009_2011-06-09_tau_001_sv.html