Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Finländska dotterbolag utomlands efter näringsgren år 2009

  Antal anställda 1) Arbetskraftskostnader (miljoner euro) Investeringar (miljoner euro) 2) Omsättning (miljoner euro) Antal bolag
Jordbruk, skogsbruk och fiske (A) 1 590 37,1 5,8 514,4 29
Utvinning av mineral (B) 1 000 28,2 84,1 217,8 14
Tillverkning (C) 371 530 12 710,7 2 492,9 96 274,2 2 168
Försörjning av el, gas och vatten (D ja E) 11 560 295,4 3,3 4 749,7 77
Byggverksamhet (F) 30 730 1 205,1 72,1 4 000,8 239
Handel (G) 63 690 2 514,0 286,9 34 863,7 1 088
Transport och magasinering (H) 12 520 239,9 36,5 1 392,9 139
Hotell- och restaurangverksamhet (I) 4 100 129,6 10,2 300,7 21
Informations- och kommunikationsverksamhet (J) 31 330 1 257,7 338,2 7 660,4 418
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 9 800 600,3 74,9 8 798,8 92
Fastighets- och uthyrningservice, resetjänster och andra stödtjänster (L, M ja N) 27 420 1 041,9 326,5 4 784,4 567
Utbildning, vård och omsorg, sociala och andra tjänster (P, Q, R ja S) 1 080 27,2 27,6 82,7 37
Alla näringsgrenar totalt 566 350 20 087,0 3 759,0 163 640,3 4 889
1) Årsmedelvärde
2) Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mari Rantanen (09) 1734 2451, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 9.6.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2009, Tabellbilaga 4. Finländska dotterbolag utomlands efter näringsgren år 2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2009/stu_2009_2011-06-09_tau_004_sv.html