Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Finländska dotterbolag utomlands inom industrinäringsgrenarna år 2009

  Antal anställda 1) Arbetskraftskostnader (miljoner euro) Investeringar (miljoner euro) 2) Omsättning (miljoner euro) Antal bolag
Framställning av drycker och livsmedel (10-11) 25 990 533,2 95,1 3 907,2 105
Tillverkning av textiler, kläder och läder (13-15) 2 600 87,9 23,4 444,7 23
Tillverkning av trä, varor av trä, kork, och möbler (16, 31) 3 870 77,2 22,1 566,4 43
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) 45 320 2 078,6 481,3 17 067,4 238
Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar (18) .. 3) .. .. .. 14
Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter (19) .. .. .. .. 3
Tillverkning av kemikalier, kemiska produkter, farmaceutiska basprodukter och läkemedel (20-21) 11 950 448,2 124,5 3 828,2 161
Tillverkning av gummi- och plastvaror och andra icke-metalliska mineraliska produkter (22-23) 31 360 941,6 234,6 5 052,3 189
Stål- och metallframställning (24) 13 480 420,5 167,9 4 388,4 107
Maskin- och metallvaruindustri (25, 28-30, 33) 116 120 4 359,0 504,3 24 887,3 916
El- och elektronikindustri (26, 27, 32) 120 380 3 744,2 318,4 35 889,5 369
Tillverkning (C) -näringsgren totalt 371 530 12 710,7 2 492,9 96 274,2 2 168
1) Årsmedelvärde
2) Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar
3) Konfidentiell

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mari Rantanen (09) 1734 2451, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 9.6.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2009, Tabellbilaga 5. Finländska dotterbolag utomlands inom industrinäringsgrenarna år 2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2009/stu_2009_2011-06-09_tau_005_sv.html