Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Finländska dotterbolag utomlands efter näringsgren år 2010

  Antal anställda 1) Arbetskraftskostnader (miljoner euro) Investeringar (miljoner euro) 2) Omsättning (miljoner euro) Antal bolag
Jordbruk, skogsbruk och fiske (A) 1 940 49,2 23,7 818,2 28
Utvinning av mineral (B) 1 000 39,1 63,9 319,5 17
Tillverkning (C) 380 280 13 377,9 2 392,4 103 782,2 2 040
Försörjning av el, gas och vatten (D ja E) 9 220 296,3 3,5 5 699,7 58
Byggverksamhet (F) 31 430 1 299,5 74,9 4 662,4 252
Handel (G) 63 890 2 758,5 372,4 37 934,0 1 062
Transport och magasinering (H) 11 760 298,8 87,1 1 346,4 134
Hotell- och restaurangverksamhet (I) 3 740 146,0 4,8 386,7 71
Informations- och kommunikationsverksamhet (J) 31 950 1 309,3 639,9 8 828,5 395
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 10 150 654,3 53,2 10 143,1 100
Fastighets- och uthyrningservice, resetjänster och andra stödtjänster (L, M ja N) 25 370 1 115,8 447,4 5 513,5 541
Utbildning, vård och omsorg, sociala och andra tjänster (P, Q, R ja S) 1 630 39,6 9,7 108,8 35
Alla näringsgrenar totalt 572 350 21 384,4 4 172,8 179 543,0 4 733
1) Årsmedelvärde
2) Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2010, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Paakki 09 1734 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 29.3.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2010, Tabellbilaga 4. Finländska dotterbolag utomlands efter näringsgren år 2010 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2010/stu_2010_2012-03-29_tau_004_sv.html