Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Finländska dotterbolag i EU-länder år 2010, de störstä näringsgrenarna 1)

  Antal anställda 2) Arbetskraftskostnader (miljoner euro) Investeringar (miljoner euro) 3) Omsättning (miljoner euro) Antal bolag
EU15-länder exkl. Finland Maskin- och metallvaruindustri (25, 28-30, 33) 37 000 2 091,6 136,6 9 777,8 291
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) 30 340 1 810,9 375,2 15 303,1 127
Handel (G) 21 180 1 270,6 126,9 17 557,8 345
El- och elektronikindustri (26, 27, 32) 20 570 1 433,7 43,0 4 592,8 94
Byggverksamhet (F) 14 240 733,1 16,0 2 196,8 56
Informations- och kommunikationsverksamhet (J) 11 510 843,4 51,0 2 573,0 169
Fastighets- och uthyrningservice, resetjänster och andra stödtjänster (L, M ja N) 10 530 676,2 158,8 1 676,8 200
Kemisk industri (19-22) 9 190 571,2 411,0 4 197,5 105
Framställning av drycker och livsmedel (10-11) 8 980 441,9 145,4 3 085,0 55
Stål- och metallframställning (24) 7 260 313,7 64,4 3 425,3 35
EU27-länder exkl. EU15 Maskin- och metallvaruindustri (25, 28-30, 33) 11 620 168,9 62,9 1 417,9 124
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) 5 290 105,0 81,9 1 107,9 30
Handel (G) 16 270 248,6 50,4 4 762,1 335
El- och elektronikindustri (26, 27, 32) 16 900 331,0 72,2 6 072,5 57
Byggverksamhet (F) 7 860 121,4 10,0 499,7 93
Informations- och kommunikationsverksamhet (J) 8 490 168,5 21,9 1 996,6 84
Fastighets- och uthyrningservice, resetjänster och andra stödtjänster (L, M ja N) 8 240 109,8 36,5 507,9 154
Framställning av drycker och livsmedel (10-11) 12 010 116,9 34,9 1 258,0 36
1) Mätt med antalet anställda
2) Årsmedelvärde
3) Bruttoinvesteringar i materiella anläggninstillgångar

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2010, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Paakki 09 1734 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 29.3.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2010, Tabellbilaga 6. Finländska dotterbolag i EU-länder år 2010, de störstä näringsgrenarna 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2010/stu_2010_2012-03-29_tau_006_sv.html