Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Finländska dotterbolag utomlands inom industrinäringsgrenarna år 2013

  Antal anställda 1) Personalkostnader (miljoner euro) Investeringar (miljoner euro) 2) Omsättning (miljoner euro) Antal bolag
Framställning av drycker och livsmedel (10-11) 19 580 579,6 156,8 4 014,1 78
Tillverkning av textiler, kläder och läder (13-15) 1 712 59,5 6,2 288,1 19
Tillverkning av trä, varor av trä, kork och möbler (16, 31) 2 673 78,6 6,8 649,7 34
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) 43 382 2 044,4 486,8 16 840,6 225
Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar (18) 360 11,8 3,0 259,5 13
Kemiindustri (19-22) 29 610 1 381,0 434,7 11 502,6 300
Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter (23) 8 310 238,2 28,3 1 315,0 39
Stål- och metallframställning (24) 14 894 671,3 90,0 6 542,4 83
Maskin- och metallvaruindustri (25, 28-30, 33) 109 012 4 970,9 363,3 25 200,1 804
El- och elektronikindustri (26, 27, 32) 115 286 4 138,8 649,6 13 823,3 392
Tillverkning (C) -näringsgren totalt 344 819 14 174,0 2 225,5 80 435,3 1 987
1) Årsmedelvärde
2) Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Paakki 029 551 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 03.06.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2013, Tabellbilaga 5. Finländska dotterbolag utomlands inom industrinäringsgrenarna år 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2013/stu_2013_2015-06-03_tau_005_sv.html