Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Finländska dotterbolag i länder utanför EU år 2015, de störstä näringsgrenarna (Korrigering 18.9.2017) 1)

Korrigering 18.9.2017. Tabellens siffror har korrigerats.
  Antal anställda 2) Personalkostnader (miljoner euro) Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar (miljoner euro) Omsättning (miljoner euro) Antal bolag
Europa utanför EU Handel (G) 16 866 378,0 43,1 5 770,3 195
Maskin- och metallvaruindustri (25 28-30 33) 7 611 357,1 39,6 1 798,0 71
Byggverksamhet (F) 7 365 304,7 6,3 1 356,0 56
El- och elektronikindustri (26 27 32) 6 585 217,7 8,5 1 140,5 41
Fastighets- och uthyrningservice resetjänster och andra stödtjänster (L M och N) 5 161 299,7 193,2 3 065,4 196
Asien och Oceanien Maskin- och metallvaruindustri (25 28-30 33) 38 174 1 139,9 74,5 7 385,9 206
El- och elektronikindustri (26 27 32) 44 843 1 116,1 109,4 7 885,9 126
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) 9 809 175,0 632,6 1 463,4 47
Informations- och kommunikationsverksamhet (J) 7 334 183,1 188,1 1 498,3 68
Kemiindustri (19-22) 6 011 113,3 42,9 2 952,1 47
Nordamerika Handel (G) 7 279 370,4 33,7 4 003,2 67
Maskin- och metallvaruindustri (25 28-30 33) 13 926 1 495,6 38,1 5 814,7 64
Central- och Sydamerika Maskin- och metallvaruindustri (25 28-30 33) 5 376 228,2 22,6 1 130,8 52
El- och elektronikindustri (26 27 32) 18 099 412,2 8,6 1 304,9 38
1) Mätt med antalet anställda
2) Årsmedelvärde

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Paakki 029 551 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ställföreträdare till ansvarig statistikdirektör: Reetta Moilanen


Uppdaterad 30.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2015, Tabellbilaga 7. Finländska dotterbolag i länder utanför EU år 2015, de störstä näringsgrenarna (Korrigering 18.9.2017) 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2015/stu_2015_2017-05-30_tau_007_sv.html