Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Finländska dotterbolag utomlands efter landgrupp år 2016

  Antal anställda 1) Personalkostnader (miljoner euro) Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar (miljoner euro) Omsättning (miljoner euro) Antal bolag
EU15-länder exkl. Finland 164 470 11 509,1 1 360,8 65 374,4 1 948
EU28-länder exkl. EU15 92 328 1 944,9 494,1 14 241,6 1 182
Europa utanför EU 67 698 2 095,3 729,1 19 369,6 815
Asien och Oceanien 135 360 4 004,7 802,1 26 160,6 831
Nordamerika 49 271 5 461,6 568,3 25 506,6 320
Central- och Sydamerika 29 399 753,6 175,7 4 686,0 190
Afrika 6 373 222,2 7,8 1 185,2 112
Alla landgrupper totalt 544 898 25 991,4 4 137,9 156 523,9 5 398
1) Årsmedelvärde

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Paakki 029 551 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 6.6.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2016, Tabellbilaga 1. Finländska dotterbolag utomlands efter landgrupp år 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2016/stu_2016_2018-06-06_tau_001_sv.html