Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Finländska dotterbolag i EU-länder år 2017

  Antal anställda 1) Personalkostnader (miljoner euro) Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar (miljoner euro) Omsättning (miljoner euro) Antal bolag
Belgien 4 834 414,2 54,6 1 358,2 50
Danmark 9 618 742,5 56,3 5 144,1 119
Frankrike 15 553 1 342,4 126,6 7 431,4 120
Grekland 1 294 55,7 .. 2) 124,2 7
Irland 1 084 58,1 4,1 241,3 16
Italien 7 646 530,1 65,6 2 592,2 85
Luxemburg 75 5,8 .. 198,4 24
Nederländerna 6 302 492,0 102,7 2 544,2 114
Portugal 1 766 74,1 34,1 176,5 16
Spanien 6 025 332,0 41,4 1 909,1 74
Storbritannien 12 271 803,9 75,7 3 954,3 195
Sverige 66 352 4 299,4 827,1 35 492,0 620
Tyskland 32 843 2 405,3 183,0 9 645,8 270
Österrike 4 845 342,8 28,5 1 459,9 39
EU15-länder exkl. Finland 170 508 11 898,3 1 605,5 72 271,6 1 749
Bulgarien 980 12,8 5,1 96,9 16
Cypern .. .. .. 27,6 9
Estland 26 325 582,8 172,8 4 714,4 466
Kroatien 333 7,3 0,1 44,3 12
Lettland 7 080 184,6 28,0 1 238,9 161
Litauen 10 930 207,3 163,4 1 971,6 161
Malta .. .. .. 284,1 7
Polen 27 564 622,7 293,0 4 621,6 181
Rumänien 2 729 65,2 6,2 134,0 24
Slovakien 1 957 53,5 17,6 301,7 25
Slovenien 1 105 26,2 0,8 114,8 15
Tjeckien 6 279 167,5 22,7 1 235,1 54
Ungern 3 765 112,5 10,0 316,2 38
EU28-länder exkl. EU15 89 384 2 059,6 719,8 15 101,2 1 169
Alla landgrupper totalt 259 892 13 957,9 2 325,3 87 372,8 2 918
1) Årsmedelvärde
2) Konfidentiell

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Laakko 029 551 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 29.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2017, Tabellbilaga 2. Finländska dotterbolag i EU-länder år 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2017/stu_2017_2019-05-29_tau_002_sv.html