Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.2.2009

Industrins orderingång minskade i december med nästan en tredjedel från året innan

Enligt Statistikcentralen var värdet av industrins orderingång 30,7 procent mindre i december 2008 än i december 2007. När det gäller hela år 2008 sjönk orderingången med 8,3 procent jämfört med året innan.

Förändringen av industrins orderingång från motsvarande månad året innan (ursprunglig serie), %

Förändringen av industrins orderingång från motsvarande månad året innan (ursprunglig serie), %

Utvecklingen av värdet av orderingång blev exceptionellt svag under hösten 2008 och fortsatte i samma riktning i december. Liksom under tidigare månader var minskningen av orderingången kraftigast inom metallindustrin, dvs. 34,4 procent. Inom den kemiska industrin minskade orderingången med 29,3 procent och inom massa-, pappers- och pappersvarutillverkningen med 19,4 procent. Inom textilindustrin ökade beställningarna åter med 4,3 procent. Kraftiga svängningar är dock typiska för statistiken, eftersom inte ens värdemässigt stora nya beställningar periodiseras för en längre period, utan tas med som sådana i den månad som statistikförs.

Förändring av industrins orderingång 12/2007–12/2008, %

Förändring av industrins orderingång 12/2007–12/2008, %

Indexet över industrins orderingång beskriver utvecklingen av värdet på företagens nya beställningar för de varors och tjänsters del vars produktion är avsedd att ske på ett arbetsställe i Finland. Statistiken baserar sig på ett urval enligt prövning. Urvalets grundobservationsenhet är ett företag eller en branschenhet. Till urvalet hör månatligen omkring 400–430 företag eller deras branschenheter. Indextalen och årsförändringsprocenterna publiceras varje månad för fem näringsgrenar. Tidsserierna börjar från och med januari år 2005 och basåret för tidsserierna är år 2005 (2005=100). En noggrannare beskrivning av statistiken samt beräkningsmetoden finns i kvalitetsbeskrivningen på statistikens ingångssida.

Näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i denna statistik fr.o.m. uppgifterna för januari 2009. Mera information om TOL 2008 finns på Statistikcentralens TOL 2008-sidor . Mer information om övergången till näringsgrensindelningen TOL 2008 i Industrins orderingång finns under länken Ändringar i denna statistik .


Källa: Industrins orderingång 2008, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Appelqvist (09) 1734 3391, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistidirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.2.2009

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. december 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2008/12/teul_2008_12_2009-02-13_tie_001_sv.html