Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins orderingång 2021, april

Industrins orderingång 2010, februari

2010
februari
Offentliggöranden