Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.8.2010

Industrins orderingång ökade i juni med nästan en tredjedel från året innan

Enligt Statistikcentralen var värdet av industrins orderingång 32,8 procent större i juni 2010 än året innan. Industrins orderingång ökade under januari–juni med 20,6 procent från året innan.

Förändringen av industrins orderingång från motsvarande månad året innan (ursprunglig serie), % (TOL 2008)

Förändringen av industrins orderingång från motsvarande månad året innan (ursprunglig serie), % (TOL 2008)

Industrins orderingång fortsatte att öka kraftigt i juni. Liksom föregående månader steg ordervärdet inom alla granskade huvudnäringsgrenar. Orderingången ökade mest inom pappers- och pappersvarutillverkning, där ökningen uppgick till 37,1 procent. Ökningen var kraftig också inom metallindustrin, där ordervärdet var 34,1 procent större än året innan. Orderökningen var 19,4 procent inom den kemiska industrin och 13,5 procent inom textilindustrin.

För pappersindustrins del har ordervärdet redan nått samma nivå som före recessionen. Däremot är metallindustrins ordervärde, trots den kraftiga tillväxten, ännu på en något lägre nivå än under tidigare år.

Vid tolkningen av statistiken bör man komma ihåg att kraftiga svängningar är typiska på månadsnivå eftersom nya beställningar, även stora, inte periodiseras för en längre period, utan tas med som sådana i den månad som statistikförs.

Förändring av industrins orderingång 06/2009–06/2010, % (TOL 2008)

Förändring av industrins orderingång 06/2009–06/2010, % (TOL 2008)

Indexet över industrins orderingång beskriver utvecklingen av värdet på företagens nya beställningar för de varors och tjänsters del vars produktion är avsedd att ske på ett arbetsställe i Finland. Statistiken baserar sig på ett urval enligt prövning. Urvalets grundobservationsenhet är ett företag eller en branschenhet. Till urvalet hör månatligen omkring 400–430 företag eller deras branschenheter. Indextalen och årsförändringsprocenterna publiceras varje månad för fem näringsgrenar. Tidsserierna börjar från och med januari år 2005 och basåret för tidsserierna är år 2005 (2005=100). En noggrannare beskrivning av statistiken samt beräkningsmetoden finns i kvalitetsbeskrivningen på statistikens ingångssida.


Källa: Industrins orderingång 2010, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Appelqvist (09) 1734 3391, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.8.2010

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. juni 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2010/06/teul_2010_06_2010-08-13_tie_001_sv.html