Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
01-03/2011 04-06/2011 07-09/2011 10-12/2011 01-12/2011 12/2011
Fabriksindustri (13-14, 17, 20-21, 24-30) 26,0 17,9 5,4 -6,6 9,7 -16,6
Textil- och beklädnadsvarutillverkining (13-14) 11,6 6,7 -6,9 -0,3 2,9 21,9
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) 20,2 -9,7 -5,5 -8,9 -1,8 -12,3
Den kemiska industrin (20-21) 9,6 19,4 4,4 9,3 10,6 15,6
Metallindustri (24-30) 32,8 30,1 10,9 -8,5 14,5 -22,8
1) Årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Industrins orderingång 2011, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Eetu Toivanen 09 1734 3331, Kari Rautio 09 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.2.2012

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. december 2011, Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2011/12/teul_2011_12_2012-02-10_tau_001_sv.html