Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins orderingång 2021, mars

Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
01-03/2011 04-06/2011 07-09/2011 10-12/2011 01-12/2011 12/2011
Fabriksindustri (13-14, 17, 20-21, 24-30) 26,0 17,9 5,4 -6,6 9,7 -16,6
Textil- och beklädnadsvarutillverkining (13-14) 11,6 6,7 -6,9 -0,3 2,9 21,9
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) 20,2 -9,7 -5,5 -8,9 -1,8 -12,3
Den kemiska industrin (20-21) 9,6 19,4 4,4 9,3 10,6 15,6
Metallindustri (24-30) 32,8 30,1 10,9 -8,5 14,5 -22,8
1) Årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Industrins orderingång 2011, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Eetu Toivanen 09 1734 3331, Kari Rautio 09 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.2.2012

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. december 2011, Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2011/12/teul_2011_12_2012-02-10_tau_001_sv.html