Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
02-04/2012 05-07/2012 08-10/2012 11/12-01/13 01-01/2013 01/2013
Fabriksindustri (13-14, 17, 20-21, 24-30) -9,9 -10,3 -1,5 -4,9 -4,5 -4,5
Textil- och beklädnadsvarutillverkining (13-14) -16,2 12,9 -10,2 -15,7 2,3 2,3
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) -5,2 0,2 6,6 4,5 8,4 8,4
Den kemiska industrin (20-21) 10,1 5,3 5,3 6,4 5,0 5,0
Metallindustri (24-30) -14,9 -17,2 -5,7 -10,2 -12,0 -12,0
1) Årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Industrins orderingång 2013, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Eetu Toivanen 09 1734 3331, Kari Rautio 09 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 8.3.2013

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. januari 2013, Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2013/01/teul_2013_01_2013-03-08_tau_001_sv.html