Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
02-04/2017 05-07/2017 08-10/2017 11/17-01/18 01-01/2018 01/2018
Fabriksindustri (13-14, 17, 20-21, 24-30) 9,7 32,7 5,3 21,5 6,9 6,9
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) 2,7 1,1 1,1 5,9 9,5 9,5
Kemisk industri (20-21) 1,3 10,8 0,6 1,3 -0,1 -0,1
Metallindustri (24-30) 14,5 52,0 7,9 31,3 7,8 7,8
1) Årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan

Källa: Industrins orderingång 2018, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi Haavisto 029 551 3341, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 9.3.2018

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. januari 2018, Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2018/01/teul_2018_01_2018-03-09_tau_001_sv.html