Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Datainnehållet i statistiken över industrins orderingång utvidgas

Datainnehållet i statistiken över industrins orderingång utvidgas fr.o.m. 10.9.2010. Säsongrensade serier, arbetsdagskorrigerade serier och trendserier kommer då att börja publiceras. Säsongrensningen har gjorts med TRAMO/SEATS-metoden.

Säsongrensade serier publiceras för första gången i samband med offentliggörandet av uppgifterna för juli 2010. Alla nya serier är tillgängliga i Statistikcentralens databastjänst Statfin fr.o.m. år 2005.

Ytterligare information om säsongrensningen och TRAMO/SEATS-metoden finns på adressen http://tilastokeskus.fi/til/tramo_seats_fi.html.


Senast uppdaterad 8.9.2010

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/teul_2010-09-08_uut_001_sv.html