Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 23. Producentprisindex för tjänster 2005=100 (TOL 2008), 4:a kvartalet 2010

Näringsgren Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
Totalindex (TOL 2008) 114,6 0,7 1,2
H Transport och magasinering 117,3 1,0 2,3
I Hotell- och restaurangverksamhet 105,8 6,7 1,0
J Informations- och kommunikationsverksamhet 101,1 -0,4 -1,8
L Fastighetsverksamhet 116,7 3,0 3,4
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 122,4 -0,1 1,2
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 116,0 0,7 1,8
S Annan serviceverksamhet 99,0 -1,1 -1,2
49 Landtransport; transport i rörsystem 122,5 1,5 3,9
4932 Taxitrafik 125,4 0,0 3,3
4941 Vägtransport, godstrafik 122,3 1,7 4,0
5020 Havs- och kustsjöfart, godstrafik 108,7 2,1 8,4
52 Magasinering och stödtjänster till transport 108,1 -0,3 1,1
5210 Magasinering och varulagring 111,1 0,0 -0,3
5224 Godshantering 106,3 -0,4 2,0
53 Post- och kurirverksamhet 117,1 -0,0 -3,3
5310 Postbefordran via nationella posten 117,0 0,0 -4,6
5320 Annan postbefordran samt kurirverksamhet 117,5 -0,2 2,4
5510 Hotellverksamhet 105,8 6,7 1,0
58 Förlagsverksamhet 111,5 -0,2 -1,0
61 Telekommunikation 83,7 -1,3 -7,0
62 IT-tjänster 111,3 0,0 1,3
63 Informationstjänster 106,0 -0,2 -0,2
6820 Hyror för affärs- och kontorslokaler 116,7 3,0 3,4
6820A Hyror för kontorslokaler 111,9 -0,9 -1,2
6820B Hyror för affärslokaler 122,0 7,3 8,6
69 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet 126,7 -0,6 2,0
6910 Juridisk verksamhet 118,4 0,8 2,6
6920 Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning 131,5 -1,3 1,7
702 Konsulttjänster till företag 129,3 -0,5 0,8
711 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet 120,8 -0,9 0,6
712 Teknisk provning och analys 133,0 0,1 4,6
73 Reklam och marknadsundersökning 112,2 1,7 0,9
731 Reklamverksamhet 112,3 1,8 0,9
732 Marknads- och opinionsundersökning 111,7 0,0 1,3
7732 Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner 108,4 2,0 0,9
7820 Personaluthyrning 118,5 0,4 2,7
8010 Säkerhetsverksamhet 127,8 -0,0 4,3
81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 117,5 0,4 1,7
811 Fastighetsrelaterade stödtjänster 120,6 0,3 2,1
812 Rengöring och lokalvård 113,0 0,5 1,0
9601 Tvätteriverksamhet för företag 99,0 -1,1 -1,2

Källa: Producentprisindex 2011, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Toni Udd (09) 1734 3380, Anna-Riikka Pitkänen (09) 1734 3466, Marja Ikonen (09) 1734 3480, Merja Pokela (09) 1734 3283, thi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 17.3.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. februari 2011, Tabellbilaga 23. Producentprisindex för tjänster 2005=100 (TOL 2008), 4:a kvartalet 2010 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2011/02/thi_2011_02_2011-03-17_tau_023_sv.html