Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100 (SITC)

Varugrupp (SITC) Inhemskt varor Importvaror Totalt 2011:06 2011:05 - 2011:06, % 2010:06 - 2011:06, %
0-8 Totalindex 2269 1884 2173 0,2 8,8
0 Livsmedel     1564 0,3 15,2
3 Mineraliska bränslen, gas, el och värme     4443 -0,2 20,3
3A Mineraliska bränslen och smörjmedel     6265 -0,4 21,6
3B Gas, el och vatten     2829 0,1 18,2
5 Produkter från den kemiska industrin     1562 -0,4 9,5
68 Oädla metaller     2580 -1,7 12,4
7 Maskiner, apparater o. transportmedel     1743 0,0 0,8
71 Maskiner o. apparater (andra än elektriska)     3854 0,0 2,9
72 Elektriska maskiner, apparater och materiel     450 0,1 -2,0
73 Transportmedel     2176 0,0 3,1

Källa: Producentprisindex 2011, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Toni Udd (09) 1734 3380, Anna-Riikka Pitkänen (09) 1734 3466, Marja Ikonen (09) 1734 3480, Merja Pokela (09) 1734 3283, Matti Suoniemi (09) 1734 3294, thi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 18.7.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. juni 2011, Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100 (SITC) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2011/06/thi_2011_06_2011-07-18_tau_017_sv.html