Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 23. Producentprisindex för tjänster 2005=100 (TOL 2008), 3:a kvartalet 2011

Näringsgren Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
Totalindex (TOL 2008) 116,2 -0,2 2,1
H Transport och magasinering 121,8 -0,1 4,8
I Hotell- och restaurangverksamhet 100,8 -6,2 1,7
J Informations- och kommunikationsverksamhet 101,1 -0,1 -0,4
L Fastighetsverksamhet 116,7 0,0 3,0
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 123,3 -0,1 0,6
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 119,5 0,4 3,8
S Annan serviceverksamhet 101,5 -0,8 1,4
49 Landtransport; transport i rörsystem 128,5 -0,4 6,5
4932 Taxitrafik 129,4 3,2 3,2
4941 Vägtransport, godstrafik 128,4 -0,6 6,7
5020 Havs- och kustsjöfart, godstrafik 114,8 -1,7 7,9
52 Magasinering och stödtjänster till transport 111,4 0,6 2,9
5210 Magasinering och varulagring 113,0 0,5 1,7
5224 Godshantering 110,6 0,6 3,5
53 Post- och kurirverksamhet 120,2 1,6 2,6
5310 Postbefordran via nationella posten 119,4 2,0 2,0
5320 Annan postbefordran samt kurirverksamhet 123,9 0,2 5,3
5510 Hotellverksamhet 100,8 -6,2 1,7
58 Förlagsverksamhet 113,6 0,2 1,7
61 Telekommunikation 80,1 -0,5 -5,5
62 IT-tjänster 113,3 0,0 1,8
63 Informationstjänster 107,3 0,1 1,1
6820 Hyror för affärs- och kontorslokaler 116,7 0,0 3,0
6820A Hyror för kontorslokaler 111,7 0,0 -1,1
6820B Hyror för affärslokaler 122,2 0,0 7,5
69 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet 131,4 1,2 3,1
6910 Juridisk verksamhet 121,5 0,0 3,5
6920 Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning 137,1 1,8 3,0
702 Konsulttjänster till företag 129,3 0,2 -0,4
711 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet 121,9 -0,4 0,0
712 Teknisk provning och analys 134,3 0,0 1,1
73 Reklam och marknadsundersökning 111,9 -0,8 1,4
731 Reklamverksamhet 111,8 -0,8 1,4
732 Marknads- och opinionsundersökning 112,1 0,0 0,4
7732 Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner 112,5 1,4 5,8
7820 Personaluthyrning 121,7 -0,4 3,0
8010 Säkerhetsverksamhet 131,7 0,4 3,0
81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 120,9 0,1 3,2
811 Fastighetsrelaterade stödtjänster 124,1 0,2 3,2
812 Rengöring och lokalvård 115,9 0,0 3,1
9601 Tvätteriverksamhet för företag 101,5 -0,8 1,4

Källa: Producentprisindex 2011, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Toni Udd (09) 1734 3380, Anna-Riikka Pitkänen (09) 1734 3466, Marja Ikonen (09) 1734 3480, Merja Pokela (09) 1734 3283, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 17.11.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. oktober 2011, Tabellbilaga 23. Producentprisindex för tjänster 2005=100 (TOL 2008), 3:a kvartalet 2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2011/10/thi_2011_10_2011-11-17_tau_023_sv.html