Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2010=100, oktober 2015

Varugruppen (NACE-TOL 2008) Inhemska varor Exportvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
B-E Totalt 104,7 99,7 102,4 -0,3 -3,2
B Utvinning av mineral 107,4 103,4 107,1 0,0 -4,3
C Tillverkning 105,0 99,9 102,4 -0,4 -3,3
C10 Livsmedelsframställning 111,4 109,0 111,2 -0,3 -2,7
C11 Framställning av drycker 116,8 102,4 114,7 0,3 1,9
C13 Textilvarutillverkning 98,2 105,3 101,9 -0,3 -0,2
C14 Tillverkning av kläder 115,3 109,1 111,3 0,5 2,6
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 101,4 104,4 102,5 -0,5 -2,5
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 99,7 105,4 103,5 0,2 3,0
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 98,1 105,6 103,3 0,3 3,3
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 107,5 101,6 105,8 0,0 -0,5
C18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar     100,3 -0,5 -1,1
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 107,9 101,9 104,7 -2,1 -6,2
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 113,5 105,0 109,9 0,3 0,2
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 112,2 109,2 111,5 0,5 2,5
C24 Stål- och metallframställning 92,1 84,7 87,1 -1,5 -9,9
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 113,3 120,5 114,6 0,2 2,5
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 96,6 91,6 92,2 -3,3 0,3
C265 Tillverkning av instrument för mätning, provning, navigering och styrning samt ur     100,5 -0,5 0,3
C27 Tillverkning av elapparatur 111,4 105,4 106,9 0,3 0,3
C28 Tillverkning av övriga maskiner 102,8 108,4 106,7 0,3 1,8
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 103,5 107,3 106,3 0,3 -0,2
C31 Tillverkning av möbler 110,4 108,3 110,1 -0,4 1,3
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     101,9 0,5 -0,7
E36 Vattenförsörjning     121,2 0,0 2,3

Källa: Producentprisindex 2015, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. oktober 2015, Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2010=100, oktober 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2015/10/thi_2015_10_2015-11-24_tau_003_sv.html