Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, april 2017

Varugrupp (SITC) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
0-8 Totalindex 2362 1918 2250 0,1 6,2
0 Livsmedel     1594 0,3 -0,7
3 Mineraliska bränslen, gas, el och värme     4034 0,2 13,8
3A Mineraliska bränslen och smörjmedel     5147 -0,1 21,5
3B Gas, el och vatten     2897 0,5 6,2
5 Produkter från den kemiska industrin     1596 -0,8 3,8
68 Oädla metaller     2123 -1,7 15,8
7 Maskiner, apparater o. transportmedel     1860 0,3 1,0
71 Maskiner o. apparater (andra än elektriska)     4152 0,2 0,9
72 Elektriska maskiner, apparater och materiel     480 0,4 1,1
73 Transportmedel     2315 0,1 0,6

Källa: Producentprisindex 2017, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Antti Kytönen 029 551 3475, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. april 2017, Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, april 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2017/04/thi_2017_04_2017-05-24_tau_017_sv.html