Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, juni 2017

Varugrupp (SITC) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
0-8 Totalindex 2358 1884 2235 -0,3 4,0
0 Livsmedel     1592 0,0 -0,3
3 Mineraliska bränslen, gas, el och värme     3865 -2,1 2,1
3A Mineraliska bränslen och smörjmedel     4743 -4,2 2,2
3B Gas, el och vatten     2896 0,2 1,9
5 Produkter från den kemiska industrin     1589 -0,4 3,4
68 Oädla metaller     2057 -0,6 13,1
7 Maskiner, apparater o. transportmedel     1857 0,0 0,6
71 Maskiner o. apparater (andra än elektriska)     4151 0,1 0,7
72 Elektriska maskiner, apparater och materiel     479 0,0 0,7
73 Transportmedel     2308 0,1 0,4

Källa: Producentprisindex 2017, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mikael Mäkimattila 029 551 3021, Antti Kytönen 029 551 3475, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.7.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. juni 2017, Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, juni 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2017/06/thi_2017_06_2017-07-24_tau_017_sv.html