Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, oktober 2017

Varugrupp (SITC) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
0-8 Totalindex 2382 1919 2263 0,3 4,2
0 Livsmedel     1598 0,0 0,2
3 Mineraliska bränslen, gas, el och värme     4046 0,5 4,2
3A Mineraliska bränslen och smörjmedel     5136 1,9 6,9
3B Gas, el och vatten     2924 -1,0 1,4
5 Produkter från den kemiska industrin     1564 0,1 2,0
68 Oädla metaller     2217 2,3 16,9
7 Maskiner, apparater o. transportmedel     1855 0,1 0,1
71 Maskiner o. apparater (andra än elektriska)     4146 0,1 0,4
72 Elektriska maskiner, apparater och materiel     477 0,1 -0,2
73 Transportmedel     2319 0,2 0,3

Källa: Producentprisindex 2017, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Antti Kytönen 029 551 3475, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. oktober 2017, Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, oktober 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2017/10/thi_2017_10_2017-11-24_tau_017_sv.html