Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Producentprisindexen 2015=100, indextal och årliga förändringar, juni 2018

År och mänad Producentprisindex för industrin Basprisindex för hemmamarknadsvaror Exportprisindex Importprisindex Basprisindex för hemmamarknadsvaror inkl. skatter
Index %/år Index %/år Index %/år Index %/år Index %/år
2015 1-12 100,0   100,0   100,0   100,0   100,0  
2016 1-12 97,7 -2,3 98,4 -1,6 96,8 -3,2 96,8 -3,2 98,6 -1,4
2017 1-12 101,0 3,4 102,2 3,8 101,2 4,5 103,7 7,2 102,1 3,5
1 100,5 2,9 101,5 4,2 100,5 3,9 102,6 8,6 101,4 3,7
2 101,0 4,9 102,2 5,8 101,2 6,4 104,3 11,3 102,1 5,3
3 100,8 4,1 102,1 4,9 101,0 5,5 104,1 9,7 102,0 4,4
4 101,0 4,4 102,2 5,1 101,6 5,9 104,4 9,9 102,1 4,8
5 100,6 3,5 101,7 3,9 100,9 4,5 103,0 7,0 101,6 3,6
6 100,1 2,8 101,3 2,9 99,9 3,5 102,3 5,5 101,3 2,6
7 100,5 3,7 101,5 3,4 100,3 4,5 102,6 6,0 101,6 3,1
8 100,6 3,2 101,7 3,4 100,2 3,6 102,7 6,3 101,8 3,1
9 100,9 3,2 102,3 3,6 101,0 4,1 103,6 6,6 102,3 3,4
10 101,3 2,7 102,5 3,0 101,9 4,1 104,1 5,4 102,5 2,7
11 102,0 3,1 103,2 3,2 102,8 4,9 105,3 6,1 103,1 3,0
12 102,2 2,4 103,6 2,7 102,7 3,2 105,7 4,2 103,5 2,5
2018 1 102,9 2,4 104,2 2,7 103,5 2,9 106,6 3,8 104,0 2,6
2 103,2 2,2 104,5 2,3 103,5 2,3 106,3 1,9 104,4 2,2
3 103,9 3,1 104,8 2,7 104,7 3,7 106,7 2,5 104,8 2,8
4 104,3 3,3 105,4 3,1 105,7 4,0 108,0 3,5 105,2 3,0
5 105,6 4,9 106,7 4,9 107,5 6,5 110,3 7,1 106,4 4,7
6 106,3 6,2 107,2 5,8 107,9 7,9 110,6 8,1 107,1 5,7

Källa: Producentprisindex 2018, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Youssef Zad 029 551 3058, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.07.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. juni 2018, Tabellbilaga 1. Producentprisindexen 2015=100, indextal och årliga förändringar, juni 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2018/06/thi_2018_06_2018-07-24_tau_001_sv.html