Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2015=100 (CPA 2015), juni 2018

Varugruppen (CPA 2015) Inhemska varor Exportvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
B-E Totalt 104,7 108,2 106,3 0,7 6,2
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL     106,0 1,1 6,6
C TILLVERKADE VAROR 104,2 108,3 106,3 0,4 6,3
10 Livsmedel 100,6 101,6 100,8 0,1 0,7
11 Drycker 105,6 98,6 104,6 -0,1 3,0
13 Textilvaror 106,8 95,0 101,2 0,1 -1,9
14 Kläder 104,4 100,5 101,5 0,1 0,1
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 105,8 103,2 104,6 0,4 4,7
17 Papper och pappersvaror 106,4 110,7 109,5 1,8 11,9
171 Massa, papper och papp 108,8 110,9 110,3 1,9 13,1
172 Varor av papper eller papp 98,6 102,9 100,0 0,3 -1,5
18 Grafiska tjänster och tjänster avseende reproduktion av inspelningar     90,6 0,0 -0,4
20 Kemikalier och kemiska produkter 98,0 120,8 113,4 0,4 9,6
22 Gummi- och plastvaror 101,1 103,9 103,0 0,3 2,4
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 104,5 97,8 102,9 0,8 2,0
24 Metaller 111,9 110,5 109,4 0,8 6,6
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 105,1 108,0 105,6 0,7 5,2
26 Datorer, elektronikvaror och optik 102,2 98,9 99,1 0,2 -0,1
265 Instrument och apparater för mätning, provning och navigering samt ur     102,7 0,8 -0,1
27 Elapparatur 98,5 102,9 102,3 0,0 0,9
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 101,1 103,5 103,7 0,0 0,7
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 104,7 102,0 103,0 0,0 0,4
31 Möbler 106,6 101,5 106,0 0,0 3,5
35 El, gas, värme och kyla     112,2 4,2 7,6
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster     100,3 0,3 -1,3

Källa: Producentprisindex 2018, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Youssef Zad 029 551 3058, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.07.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. juni 2018, Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2015=100 (CPA 2015), juni 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2018/06/thi_2018_06_2018-07-24_tau_003_sv.html