Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), februari 2019

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 106,4 0,1 2,7
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 85,3 1,5 -0,2
C TILLVERKADE VAROR 106,6 0,0 2,5
10 Livsmedel 102,1 -0,9 1,3
11 Drycker 104,2 5,6 1,3
13 Textilvaror 97,5 1,5 3,0
14 Kläder 100,1 -0,3 -1,2
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 105,6 -0,8 4,0
17 Papper och pappersvaror 112,6 -0,6 8,0
171 Massa, papper och papp 112,9 -0,6 8,2
172 Varor av papper eller papp 102,6 -0,5 1,1
20 Kemikalier och kemiska produkter 117,5 -0,9 1,7
22 Gummi- och plastvaror 104,1 0,1 0,8
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 99,2 0,8 4,8
24 Metaller 102,1 -0,5 -0,5
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 106,5 1,3 1,4
26 Datorer, elektronikvaror och optik 100,7 0,5 1,9
27 Elapparatur 104,0 0,0 1,4
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 104,7 0,9 1,7
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 102,0 -0,3 0,1
31 Möbler 102,0 0,0 0,8
35 El, gas, värme och kyla 161,6 -16,9 22,5
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 161,6 -16,9 22,5

Källa: Producentprisindex 2019, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 25.3.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. februari 2019, Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), februari 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2019/02/thi_2019_02_2019-03-25_tau_005_sv.html