Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), december 2019

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 105,7 -0,6 -0,5
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 74,1 -5,5 -11,2
C TILLVERKADE VAROR 106,0 -0,6 -0,4
10 Livsmedel 103,6 0,0 1,0
11 Drycker 103,5 0,1 5,4
13 Textilvaror 95,3 0,2 0,0
14 Kläder 100,8 0,8 0,4
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 97,0 0,6 -9,5
17 Papper och pappersvaror 102,3 -1,0 -9,4
171 Massa, papper och papp 102,3 -1,0 -9,7
172 Varor av papper eller papp 101,8 -0,2 -1,0
20 Kemikalier och kemiska produkter 117,7 -1,6 -2,2
22 Gummi- och plastvaror 104,3 0,3 -0,4
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 105,6 -0,1 11,1
24 Metaller 106,1 -1,5 4,2
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 108,4 0,7 2,8
26 Datorer, elektronikvaror och optik 101,9 0,7 2,7
27 Elapparatur 105,7 -2,0 1,9
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 104,9 -0,6 1,3
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 105,1 0,5 3,0
31 Möbler 102,0 0,0 0,9
35 El, gas, värme och kyla 140,0 -9,2 -27,0
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 140,0 -9,2 -27,0

Källa: Producentprisindex 2019, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.1.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. december 2019, Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), december 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2019/12/thi_2019_12_2020-01-24_tau_005_sv.html