Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2015=100 (CPA 2015), januari 2020

Varugruppen (CPA 2015) Inhemska varor Exportvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
B-E Totalt 103,9 105,3 104,5 -0,7 -1,6
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL     98,2 -2,5 -1,1
C TILLVERKADE VAROR 103,9 105,3 104,5 -0,3 -0,8
10 Livsmedel 101,3 104,1 101,7 0,4 0,1
11 Drycker 108,9 104,2 108,4 2,7 4,2
13 Textilvaror 105,6 94,6 100,6 -1,3 -0,5
14 Kläder 109,1 101,0 104,1 0,1 1,2
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 106,2 93,9 100,6 -0,8 -6,6
17 Papper och pappersvaror 89,9 101,6 98,5 -0,9 -13,0
171 Massa, papper och papp 87,6 101,5 98,4 -0,9 -14,0
172 Varor av papper eller papp 98,8 101,5 99,7 0,0 -0,8
18 Grafiska tjänster och tjänster avseende reproduktion av inspelningar     89,3 -0,1 -0,1
20 Kemikalier och kemiska produkter 100,1 115,3 110,4 -1,5 -1,5
22 Gummi- och plastvaror 99,8 104,3 102,6 -0,2 -0,5
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 103,5 103,6 103,5 -0,9 0,0
24 Metaller 105,3 104,9 104,0 -1,3 0,9
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 110,0 108,1 109,4 -0,4 2,8
26 Datorer, elektronikvaror och optik 105,0 101,7 101,8 -0,1 1,4
265 Instrument och apparater för mätning, provning och navigering samt ur     107,2 0,2 3,5
27 Elapparatur 99,7 106,7 105,3 0,6 2,1
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 103,1 104,8 105,3 0,0 0,9
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 104,3 105,5 105,4 -0,2 2,1
31 Möbler 107,9 102,0 107,2 0,5 0,8
35 El, gas, värme och kyla 105,8 108,9 106,1 -6,7 -11,8
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 103,9 108,9 104,3 -10,7 -19,1
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster     101,3 0,2 0,5

Källa: Producentprisindex 2020, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 26.2.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. januari 2020, Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2015=100 (CPA 2015), januari 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2020/01/thi_2020_01_2020-02-26_tau_003_sv.html