Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2015=100 (CPA 2015), februari 2020

Varugruppen (CPA 2015) Inhemska varor Exportvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
B-E Totalt 102,6 104,2 103,4 -1,1 -2,8
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL     97,1 -1,2 -3,7
C TILLVERKADE VAROR 102,9 104,2 103,5 -1,0 -2,0
10 Livsmedel 101,2 106,1 101,8 0,1 0,0
11 Drycker 108,6 103,1 107,9 -0,5 1,3
13 Textilvaror 105,8 94,2 100,5 -0,1 -1,6
14 Kläder 110,5 101,3 105,0 0,9 1,8
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 106,2 98,5 102,6 2,0 -4,3
17 Papper och pappersvaror 88,7 102,1 98,6 0,1 -12,3
171 Massa, papper och papp 86,1 102,1 98,5 0,1 -13,2
172 Varor av papper eller papp 99,1 100,9 99,8 0,0 -1,1
18 Grafiska tjänster och tjänster avseende reproduktion av inspelningar     89,1 -0,3 -0,4
20 Kemikalier och kemiska produkter 100,7 113,7 109,5 -0,8 -2,0
22 Gummi- och plastvaror 99,8 104,6 102,8 0,1 -0,6
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 103,4 108,4 104,4 0,8 0,1
24 Metaller 104,6 103,9 103,1 -0,9 0,6
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 110,2 107,3 109,4 0,0 2,4
26 Datorer, elektronikvaror och optik 100,6 94,2 95,0 -6,7 -5,9
265 Instrument och apparater för mätning, provning och navigering samt ur     108,0 0,8 4,5
27 Elapparatur 100,2 107,0 105,7 0,4 2,3
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 103,5 105,1 105,6 0,3 0,5
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 105,7 104,5 105,1 -0,3 1,7
31 Möbler 108,7 104,3 108,2 0,9 1,9
35 El, gas, värme och kyla 103,4 88,3 103,7 -2,3 -13,3
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 100,2 88,3 100,6 -3,6 -20,2
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster     101,9 0,6 1,2

Källa: Producentprisindex 2020, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 24.3.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. februari 2020, Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2015=100 (CPA 2015), februari 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2020/02/thi_2020_02_2020-03-24_tau_003_sv.html