Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), februari 2020

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 103,9 -0,9 -2,3
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 78,7 7,4 -7,8
C TILLVERKADE VAROR 104,2 -1,0 -2,2
10 Livsmedel 106,1 2,0 4,0
11 Drycker 103,1 -1,1 -1,1
13 Textilvaror 94,2 -0,5 -3,4
14 Kläder 101,3 0,3 1,2
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 98,5 4,8 -6,8
17 Papper och pappersvaror 102,1 0,5 -9,3
171 Massa, papper och papp 102,1 0,6 -9,5
172 Varor av papper eller papp 100,9 -0,7 -1,7
20 Kemikalier och kemiska produkter 113,7 -1,3 -3,2
22 Gummi- och plastvaror 104,6 0,2 0,5
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 108,4 4,7 9,3
24 Metaller 103,9 -1,0 1,7
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 107,3 -0,8 0,7
26 Datorer, elektronikvaror och optik 94,2 -7,4 -6,4
27 Elapparatur 107,0 0,3 2,9
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 105,1 0,3 0,4
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 104,5 -1,0 2,5
31 Möbler 104,3 2,3 2,2
35 El, gas, värme och kyla 88,3 -18,9 -45,3
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 88,3 -18,9 -45,3

Källa: Producentprisindex 2020, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 24.3.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. februari 2020, Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), februari 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2020/02/thi_2020_02_2020-03-24_tau_005_sv.html