Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), februari 2020

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 106,4 -1,4 -1,8
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 98,9 -1,9 2,0
C TILLVERKADE VAROR 102,7 -0,3 -0,1
10 Livsmedel 101,2 0,1 0,5
11 Drycker 106,3 -0,1 1,9
13 Textilvaror 101,8 -0,3 -2,3
14 Kläder 102,0 0,8 0,5
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 108,1 -1,3 -0,3
17 Papper och pappersvaror 101,2 -2,5 -11,1
171 Massa, papper och papp 98,5 -3,7 -17,5
172 Varor av papper eller papp 105,4 -0,5 1,9
20 Kemikalier och kemiska produkter 106,3 1,7 1,1
22 Gummi- och plastvaror 101,0 0,1 0,6
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 103,6 0,2 1,0
24 Metaller 101,3 -0,4 -3,9
244 Andra metaller än järn 99,0 -2,0 -4,6
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 100,7 0,2 -1,9
26 Datorer, elektronikvaror och optik 96,5 -0,3 -1,0
27 Elapparatur 102,3 0,8 0,6
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 103,1 0,2 1,0
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 103,2 0,2 2,0
30 Andra transportmedel 106,6 1,8 4,5
31 Möbler 106,7 0,6 1,3
35 El, gas, värme och kyla 89,7 -8,8 -44,0
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 89,7 -8,8 -44,0

Källa: Producentprisindex 2020, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 24.3.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. februari 2020, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), februari 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2020/02/thi_2020_02_2020-03-24_tau_007_sv.html